Vår vision – det här vill vi

Värdegrund

Vi vill leva i ett livskraftigt Sápmi, i en bärkraftig natur och en levande samisk kultur tillsammans med våra medmänniskor. Vår utgångspunkt är att människan och naturen ska ha en långsiktig förmåga att förnya sig, vidareutvecklas hållbart även i tider av betydande förändringar.

Både natur och kultur i Sápmi ska upplevas som berikande för omvärlden. Det här är en sammanfattning av den värdegrund vi arbetar för, i sin helhet heter den Eallinbira och är antagen av Sametinget som livsmiljöprogram.

Vår vision

Idre Sápmi Lodge ska vara en levande och lärande sydsamisk mötesplats. Området ska präglas av en ikonisk arkitektur och ha stark språklig och kulturell framtoning med unika samiska upplevelser. Med utgångspunkt i det ska Idre sameby tillsammans med andra markanvändare och aktörer verka för en hållbar utveckling av rennäringen, till skydd för miljön genom informationsspridning och aktiviteter som ger ökad kunskap och förståelse för samerna, renskötsel och varandras livsvillkor i glesbygd.

Hållbar utveckling och framtidstro

Idre Sápmi Lodge är en möjlighet att göra samisk kultur tillgänglig för besökare och finna former för en positiv utveckling till skydd för renskötsel och natur. Vi vill hjälpa besökare att få en trygg naturupplevelse och vi vill samarbeta med andra markanvändare och aktörer för en hållbar utveckling på alla plan.

Vi vill stärka samernas identitet och bidra till att skapa arbetstillfällen som passar samiska entreprenörer, studenter och blir ett hållbart komplement till rennäringen.

Tolerans, respekt och kulturmöten

Idre Sápmi Lodge är en arena för ökad kunskap och respekt för rennäringen, kulturplatser, människors villkor i glesbygd, fjäll- och skogslandskap. Genom internationella utblickar lär vi oss, och skapar intresse och tolerans för andra kulturer.

Vi ger våra besökare möjlighet att se renar och djurliv på nära håll i sin rätta miljö och att uppleva en autentisk samisk livsmiljö med historiska anor på traditionella renbetesmarker genom att integrera natur- och kulturupplevelser. Vi ordnar workshops, utbildningsdagar och möten som ger möjlighet till reflektion.

Särskilt fokus på unga samer

En särskild målsättning är att skapa positiv utveckling och framtidstro bland unga samebymedlemmar. För skapa en förbättrad livsmiljö, att etablera kombinationssysselsättningar är en möjlighet att stanna kvar i de traditionella naturområdena och i sin kultur.

Sápmi Lodges verksamheter ska skapa möjligheter och väcka intresse att bedriva verksamhet på Idre Himmelfjäll. Sådan verksamhet kan vara kunskapsbaserade äventyr för besökare, tur med ren eller smakupplevelser. Drift och administration av anläggningen skapar också möjligheter för entreprenörskap.

Läs mer om vår vision:
Idre Sápmi Lodge
Så ser Idre Sápmi Lodge ut
Våra samarbetspartners