Kultur & Lärande

Kultur & Lärande

Kunskap och upplevelser är en allt viktigare reseanledning. Det har vi tagit fasta på, vi vill skapa en plats för våra gäster oavsett om de är här för fritid eller arbete.

Här kommer det att finnas utställningar och möjlighet att möta intressanta kulturpersoner inom renskötsel, hantverk eller mathantverk. Här kan man möta personer som förklarar den kunskap om exempelvis klimat och miljö som är så påtagligt hos dem som lever nära naturen. En del av upplevelsen är de filmer vi producerar speciellt för platsen.

Samarbeten på Kultur- och evenemangstorget

Konferensdelen ska vara en integrerad i upplevelsen och samarbeten. Målet är alltid att byta erfarenheter, bidra till lärande och skapa förståelse. Vi samarrangerar gärna med dig som vill delta med konstruktiv information och aktiviteter i det offentliga rummet.

Ämnen som ligger oss varmt om hjärtat är närområdet, samisk kultur, det sydsamiska språket, näringsliv och utblickar mot urfolk i världen.

En unik och normbrytande resa

Vägen mot Idre Sápmi Lodge är normbrytande och viktig. Förutom resan mot en unik arkitektur är det en berättelse om kommersiell turism som förenas med rennäring. Det låter kanske inte så märkvärdigt, men just här i Idre har rennäringen företräde och turismen anpassar sig.

Det började redan på tidigt 80-tal då Idre Sameby och Älvdalens kommun bestämde sig för att dokumentera och synliggöra den samiska närvaron. Stiftelsen Aernie sydsamiskt center bildades för att driva ett informationscenter, stärka rennäringen och den samiska närvaron i området. Den ambitionen går igen i Idre Sápmi Lodge. På 90-talet fanns långt gångna planer att förverkliga idén i ett samarbete med Idre Bygdegård. Det gick inte den gången.

Arbetet med att hitta en långsiktig ekonomiskt lösning för driften har fortsatt, också platsen har varit en stor fråga. I ett nytt samarbete, denna gång med Staffan Derning, Idre Himmelfjell, gavs möjlighet till ett kommersiellt samarbete. Men det är ingen självklarhet att rennäring och kommersiell turism klarar att gå hand i hand då man konkurrerar om samma marker.

Tillsammans med Derning och fler engagerade människor, gedigna konsekvensanalyser, givande och tagande har vi nått fram till ett resultat som ska gynna alla. De stora processerna har bland annat resulterat i Älvdalsdeklarationen som gav Idre Sameby en tredjedel större året-runt-betesmarker som kompensation för livsviktiga marker samebyn släppt ifrån sig och som avsatts för turism.

Tack vare de nya markerna kan renskötseln fortsätta i området. Avtalet har övergått till att bli ett avtal med staten. Arbetet har också resulterat i att Idre Himmelfjell bland annat placerar sin reception i Idre Sápmi Lodge som därmed har en hyresgäst från dag ett och får bra draghjälp i form av marknadsföring.

Samarbetet är också unikt i att alla som köper tomt av Idre Himmelfjell informeras om att renar betar i området och tillåts på tomterna utan att anspråk på ersättning kan resas. Detta givande och tagande ligger till grund för ett attraktivt område och att ambitionerna från starten är mycket nära sitt mål.

Läs mer om Kultur & Lärande:
Idre nya sameby
smakerna
äventyren
vilan