Äventyren

Upplev samiska aktiviteter

Idre Sápmi Lodge ska bidra till hållbara upplevelser baserade på samisk kunskap, natur och kultur. Det ska stärka regionen och ge samebyn ett reellt inflytande som ger förutsättningar för en hållbar utveckling och säkerställer en fortsatt renskötsel i Idre.

Vid Sápmi Lodge, som planeras vid Idre Himmelfjälls framtida centrumtorg, ska aktiviteter genomföras i en trovärdigt samiskt kontext. Syftet är att öka allmänhetens förståelse, kännedom och kunskap om samerna och lägga grund för attraktionskraft med lokal förankring och internationella utblickar. Föreningens medlemmar ska dela föreningens ideologi och ambitioner, ansökan om inträde prövas av styrelsen.

Äventyr och upplevelser

Upplev området genom en kultur- och naturguidning som gör nedslag i gamla samiska boplatser, besök någon av samebyns restaurerade kåtor i de gamla sommarvisten som finns i Grövelsjön, Hånglägret, Hävlingskällorna, Jakopshöjden och Slaugufjäll.

Du kan också besöka den historiska kulturplatsen Lappvallen från 1600- talet. Dessa historiska kulturvärden ger tillsammans med kunskap om markerna, dess djur och växtliv vår samtid ett sammanhang. Missa inte det.

Samiskt på riktigt

För att kallas samisk turism ska den bedrivas under samisk ledning, tjänsterna och produkterna ska kretsa kring och skapa förståelse för kulturlandskapet och samiska värderingar.  De ska ha en kulturell och social förankring i det samiska samhället.

På Idre Sápmi Lodge har vi en helhetssyn på livsmiljön som Sápmi utgör, våra samiska entreprenörer och deras samarbetspartners kan berätta om den och är professionella på att ta hand om gäster.

Vi är stolta över kunna erbjuda äkta samiska upplevelser med samiska värdar av entreprenörer som arbetar långsiktigt. De ska arbeta hållbarhet socialt, kulturellt, ekologiskt och företagsekonomiskt. De ska respektera kulturens integritet och motarbeta att den används för turistisk objektifiering och ha högt ställda mål för kvalitet, säkerhet och trovärdighet.

Den sydligaste porten till Sápmi

Naturturismen ökar då allt fler söker rekreation och återhämtning. Den skapar tillväxt, korsar administrativa gränser och skapar nya arenor. Idre Sápmi Lodge blir den sydligaste inkörsporten till Sápmi med möjlighet att marknadsföra ”Den sydsamiska vägen” med fler entreprenörer inom besöksnäringen.

På historiska marker med kulturminnen existerar dagens rennäring. Området kännetecknas av fjällnära skog, storslagen natur, ett intressant djur- och växtliv omgärdat av de södra Skandernas fjällkedja med Städjan och Nipfjället i blickfång.

Idre Sápmi Lodge blir ett samiskt landmärke med unik ikonisk design och autentisk samisk livsmiljö som kan profilera Idre än mer som en nationellt och internationellt attraktiv Resort. Turismen är stark i området och kan utvecklas ännu mer.

Idre har nära till kommunikationer, genom flygplatserna når man Arlanda/Stockholm, Mora/Dalarna och Gardemoen i Norge, samt kommande flygplats i Rörbäcksnäs (Skistar) i närheten av Sälen/Dalarna.

Hitta oss
Google
Kontakt
Läs mer om vad du kan uppleva:
kultur & lärande
SMAKERNA
VILAN
om oss