Om oss

Idre Sápmi Lodge är ett avslutat projekt februari 2019.

Vi vill bygga upp Idre Sápmi Lodge, en plats där du möts av den enkla samiska gästfriheten och värdefull kunskap. Det ska bli en balanserad blandning av tradition med djupa rötter, ikonisk arkitektur och det senaste inom boende, mat och upplevelser.

Vi vill förena det okonstlade och det spektakulära, utan att göra avkall på det genuina. Våra gäster ska lämna oss med nya erfarenheter och en stark längtan att komma tillbaka. Idre Sápmi Lodge är ett nyskapande koncept som bygger på äkthet och erbjuder samisk kultur och näring i sin miljö där allt är autentiskt.

Vi vill skapa möjligheter för samisk utveckling på riktigt. Du kan vara med och göra skillnad.

https://youtu.be/wUBIiJyJk3k

Läs mer om Idre Sápmi Lodge
Organisation

För att förverkliga Idre Sápmi Lodge har Idre Sápmi Lodge Ekonomisk förening bildats. Nu genomförs projektet ”Idre Sápmi Lodge”.

Invigning planeras till julen 2019. Projektet vitsordas av Idre Sameby , Svenska samernas riksförbund , Sametinget , Idre Himmelfjäll , Länsstyrelsen i Dalarna , Region Dalarna och Älvdalens kommun.

Förankring, lärande och utbyte nationellt och internationellt tillsammans med andra markanvändare, förvaltningsgrupper, myndigheter och andra aktörer är väsentligt för att skapa ett hållbart koncept.

Projektledare

Anneli Jonsson
Kontakta Idre Sápmi Lodge

Idre Sápmi Lodge Ekonomisk Förening

Idre Sápmi Lodge ekonomisk förening bildades 2016 för att främja, bygga, äga och förvalta Idre Sápmi Lodge på Idre Himmelfjäll. Föreningens säte är i Idre.

Styrelse

För att garantera skydd för rennäringen har Idre Sameby tre ledamöter, varav en ska vara ordförande, därtill en suppleant. Idre Himmelfjäll utser två ledamöter och en suppleant. Älvdalens kommun, som är en av grundarna,  erbjuds en plats i styrelsen eller som adjungerad. För närvarande nyttjas inte den.

Styrelsen bjuder in ytterligare två erkända, engagerade ”länsaktörer” under förstudietiden. Styrelsesammansättningen som ger ett starkt samiskt inflytande är helt normbrytande.

Läs mer om Idre Sápmi Lodge:
Vår vision – det här vill vi
Så kommer Idre Sapmi Lodge att se ut
Våra samarbetspartners

Aktuellt

Kultur & Lärande

Kultur & Lärande

Kunskap och upplevelser är en allt viktigare reseanledning. Det har vi tagit fasta på, vi vill skapa en plats för våra gäster oavsett om de är här för fritid eller arbete.

Här kommer det att finnas utställningar och möjlighet att möta intressanta kulturpersoner inom renskötsel, hantverk eller mathantverk. Här kan man möta personer som förklarar den kunskap om exempelvis klimat och miljö som är så påtagligt hos dem som lever nära naturen. En del av upplevelsen är de filmer vi producerar speciellt för platsen.

Samarbeten på Kultur- och evenemangstorget

Konferensdelen ska vara en integrerad i upplevelsen och samarbeten. Målet är alltid att byta erfarenheter, bidra till lärande och skapa förståelse. Vi samarrangerar gärna med dig som vill delta med konstruktiv information och aktiviteter i det offentliga rummet.

Ämnen som ligger oss varmt om hjärtat är närområdet, samisk kultur, det sydsamiska språket, näringsliv och utblickar mot urfolk i världen.

Fortsätt läsa “Kultur & Lärande”

Smakerna

Smakerna från Sapmi

Att smaka på det samiska köket är att smaka på en mångtusenårig mattradition, det är ett möte med extraordinära råvaror och framtiden. På menyn finns alltid samisk mat lagad med stor omsorg av kockar som kan råvaran. Råvarorna från ren, vilt, insjöfisk, vildväxande örter och bär förstärker upplevelsen och väcker nyfikenhet på naturens skafferi i närområdet.

Vårt kök delar med sig av kunskap och det senaste inom samiskt mathantverk. Här finns utsökt långkok för den genuina matälskaren, något lätt och energirikt för den som är på språng och bröd på glöd för den som söker måltiden som får det att slå gnistor. Här finner alla sin smakrika favorit.

Butiken

I butiken ska det finnas samiskt mathantverk, väntnoe (slöjd), modern konst och design med mångtusenåriga rötter. Här finns det som behövs för din vistelse i Idre och souvenirerna att ta med sig hem.

Butiken ska vara en upplevelse i sig, en välkomnande miljö för alla sinnen; synintryck blandas med dofter och smaker i en upplevelse från den rikedom som finns i samisk kultur.

Tanken är att när du har skaffat dig något du tycker om – klädsel eller en smak – kan du genast slå dig ned för att avsmaka, undersöka och trivas, kanske tillsammans med något att dricka, läsa eller se på.

Läs mer om vad du kan uppleva:
kultur & lärande
ÄVENTYREN
VILAN
om oss

Äventyren

Upplev samiska aktiviteter

Idre Sápmi Lodge ska bidra till hållbara upplevelser baserade på samisk kunskap, natur och kultur. Det ska stärka regionen och ge samebyn ett reellt inflytande som ger förutsättningar för en hållbar utveckling och säkerställer en fortsatt renskötsel i Idre.

Vid Sápmi Lodge, som planeras vid Idre Himmelfjälls framtida centrumtorg, ska aktiviteter genomföras i en trovärdigt samiskt kontext. Syftet är att öka allmänhetens förståelse, kännedom och kunskap om samerna och lägga grund för attraktionskraft med lokal förankring och internationella utblickar. Föreningens medlemmar ska dela föreningens ideologi och ambitioner, ansökan om inträde prövas av styrelsen.

Äventyr och upplevelser

Upplev området genom en kultur- och naturguidning som gör nedslag i gamla samiska boplatser, besök någon av samebyns restaurerade kåtor i de gamla sommarvisten som finns i Grövelsjön, Hånglägret, Hävlingskällorna, Jakopshöjden och Slaugufjäll.

Du kan också besöka den historiska kulturplatsen Lappvallen från 1600- talet. Dessa historiska kulturvärden ger tillsammans med kunskap om markerna, dess djur och växtliv vår samtid ett sammanhang. Missa inte det.

Fortsätt läsa “Äventyren”